تاریخ پرواز : از کانتر مربوطه استعلام گردد
مدت زمان اقامت: 10 شب و 11 روز