تاریخ پرواز : از کانتر مربوطه استعلام گردد
مدت زمان اقامت: 7 شب و 8 روز