تاریخ پرواز : از کانتر مربوطه استعلام گردد
مدت زمان اقامت: 5 شب و 6 روز