تور مشهد
نام هتل هر نفر اتاق دبل هر نفر اتاق سینگل کودک بدون تخت
الماس 2 1,320,000 1,790,000 790000
هتل کیانا 1,300,000 1,750,000 790000
هتل نسیم 1,071,000 1,350,000 790000
هتل ابشار 1,050,000 1,350,000 790000
هتل خاطره 890,000 960,000 790000

توضیحات