تور کیش
نام هتل هر نفر اتاق دبل هر نفر اتاق سینگل کودک بدون تخت
هتل 5ستاره ترنج 2,150,000 3,490,000 1,000,000
هتل 5ستاره داریوش 1,700,000 2,300,000 1,000,000
هتل 5ستاره ویدا 1,450,000 1,790,000 1,000,000
هتل 5ستاره کوروش 1,390,000 1,690,000 1,000,000
هتل 5ستاره شایگان 1,290,000 1,490,000 1,000,000
هتل 5ستاره شایان 1,490,000 1,900,000 1,000,000
هتل 4ستاره لیلیوم 1,290,000 1,590,000 1,000,000
هتل 4ستاره هلیا 1,250,000 1,500,000 1,000,000
هتل 4ستاره سارا 1,190,000 1,290,000 1,000,000
هتل 4ستاره صدف 1,330,000 1,590,000 1,000,000
هتل 3ستاره پارس نیک 1,130,000 1,250,000 1,000,000
هتل 3ستاره گلدیس 1,150,000 1,220,000 1,000,000
هتل 3ستاره تعطیلات 1,100,000 1,200,000 1,000,000

توضیحات