نمای کلی تور

تور بندر عباس با دنیای هفت اقلیم

شهر بندر عباس در مركز استان هرمزگان واقع شده و در ۱۷ ۵۶ طول جغرافیایی ۱۱ / ۲۷ عرض شمالی می باشد. ارتفاع شهر از سطح دریا ۱۰ متر می باشد. آب و هوای شهر به علت موقعیت آن یعنی نزدیكی به مدار راس السرطان و استوا و همچنین قرار گرفتن در كنار دریا، گرم و مرطوب است

هتل درجه هتل يك تخته
2 شب
دو تخته
2 شب
سه تخته
2 شب
يك تخته
3 شب
دو تخته
3 شب
سه تخته
3 شب
سفید 910,000 785,000 775,000 1,115,000 930,000 915,000
ایران 1,020,000 865,000 805,000 1,200,000 1,050,000 955,000
هما 1,230,000 1,075,000 1,245,000 1,600,000 1,355,000 1,620,000
هرمز 1,860,000 1,520,000 1,670,000 2,540,000 2,030,000 2,100,000

 

مشمول

  • استقبال فرودگاهی
  • گشت جزیره رایگان
  • تخفیفات گردشگری