نمای کلی تور

تور چابهار با دنیای هفت اقلیم

چابَهار تلفظ یکی از شهرهای جنوب خاوری بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی کشور است که در کرانهٔ دریای مَکُّران و اقیانوس هند قرار دارد. اسکله آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است.

هتل درجه هتل يك تخته
2 شب
دو تخته
2 شب
سه تخته
2 شب
يك تخته
3 شب
دو تخته
3 شب
سه تخته
3 شب
شاهان 960,000 900,000 860,000 1,120,000 1,030,000 970,000
آذین 1,060,000 920,000 880,000 1,270,000 1,060,000 1,005,000
فردوس 1,150,000 985,000 910,000 1,405,000 1,160,000 1,045,000
لیپار 1,190,000 990,000 900,000 1,465,000 1,180,000 1,030,000

 

مشمول

  • استقبال فرودگاهی
  • گشت جزیره رایگان
  • تخفیفات گردشگری