ویزا آذربایجان (باکو و نخجوان)
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
1 ماهه الکترونیکی عادی 28 دلار 3 روز کاری اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار
1 ماهه الکترونیکی فوری 60 دلار 3 ساعته
1 ماهه توریستی لبیل دار 30 دلار 2 روز کاری پاسپورت + 1 قطعه عکس
1 ماهه تجاری 210 دلار 7 روز کاری
3 ماهه تجاری 230 دلار 7 روز کاری
1 ساله(90روز اقامت) 820 دلار 7 روز کاری
1 ساله(180 روز اقامت) 920 دلار 7 روز کاری