ویزا ازبکستان
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
14 روزه توریستی عادی 100 دلار 12 روز کاری صل پاسپورت+2 قطعه عکس4×3+ گواهی اشتغال به کار +رزرو 7 شب هتل
14روزه توریستی فوری 130 دلار 7 روز کاری
1 ماهه تجاری 250 دلار 15 روز کاری صل پاسپورت+2 قطعه عکس 4×3+گواهی اشتغال به کار