ویزا افغانستان
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
1 ماهه توریستی 165 دلار 7 روز کاری اصل پاسپورت+2 قطعه عکس+مصاحبه+گواهی سلامت