ویزا ایران
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
دعوتنامه توریستی 40000 تومان 5 روز کاری اسکن پاسپورت و عکس پرسنلی میهمان+کپی شناسنامه و کارت ملی میزبان+پرکردن فرم اطلاعات موجود در سایت