ویزا بلاروس
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
7 روزه توریستی عادی 320 دلار 10 روز کاری اصل پاسپورت+2قطعه عکس4×3+ رزرو بلیط+چک10میلیون ضمانت برگشت ویزا طبق بلیط صادر میگردد امضاي مسافر ردپاسپورت الزامی است
7 روزه توریستی فوری 350 دلار 5 روز کاری
14 روزه توریستی عادی 370 دلار 10 روز کاری
14 روزه توریستی فوری 400 دلار 5 روز کاری
21 روزه توریستی عادی 420 دلار 10 روز کاری
21 روزه توریستی فوری 450 دلار 5 روز کاری
1 ماهه توریستی 470 دلار 10 روز کاری