ویزا تایلند
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
عادی توریستی سینگل 37 یورو 3 روز کاری اصل پاسپورت+1 قطعه عکس 4×3جدید+کپی شناسنامه و کارت ملی+بلیط+واچرهتل+مانده حساب بانکی حداقل 4 میلیون تومان+حضور مسافر در ایران الزامی می باشد
6 ماهه مولتی پل 150 یورو 3 روز کاری