ویزا روسیه
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
14 روزه توریستی طبق بلیط 80 دلار 7 روز کاری اصل پاسپورت+1 قطعه عکس 4×3+ بلیط هواپیما+واچرهتل+بیمه
14 روزه توریستی فوري طبق بلیط 150دلار 2 روز کاری
1 ماهه تجاري عادی 130 دلار 20 روز کاری اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 4×3
1 ماهه تجاري فوری 210 دلار 10 روز کاری
3 ماهه تجاري عادی 145 دلار 20 روز کاری
3 ماهه تجاري فوری 220 دلار 10 روز کاری
3 ماهه تجاري دبل عادی 190 دلار 20 روز کاری
3 ماهه تجاري دبل فوری 315 دلار 10 روز کاری
1 ساله مولتی پل 340 دلار 20 روز کاری اصل پاسپورت+1قطعه عکس+آزمایشHIV+مصاحبه
1 ساله مولتی پل فوری 570 دلار 10 روز کاری
1 ساله مولتی پل تاپ ارجنت هماهنگی با کانتر 6 روز کاری