ویزا عراق
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
1 ماهه توریستی 43 دلار 3 روز کای اصل پاسپورت+دو قطعه عکس 4×3