ویزا قرقیزستان
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
1 ماهه توریستی عادی 80 دلار 10 روز کاری اصل پاسپورت+2قطعه عکس4×3+مشخصات فردی
1 ماهه تجاري عادی 90 دلار 10 روز کاری
3 ماهه توریستی عادی 85 دلار 10 روز کاری
3 ماهه توریستی مولتی 120 دلار 10 روز کاری