ویزا قزاقستان
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
1 ماهه توریستی 150 دلار 15 روز کاری اصل پاسپورت+2 قطعه عکس 4×3+ مشخصات فردی
1ماهه توریستی فوری 170 دلار 10 روز کاری
1 ماهه تجاري عادی 240 دلار 15 روز کاری
ترانزیت سینگل 50 دلار 5 روز کاری
ترانزیت دبل 120 دلار 5 روز کاری