ویزا قطر
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
ا ماهه توریستی 350 درهم 7 روز کاری اسکن پاسپورت+ +چک تضمین شده بانکی 10میلیون تومان