ویزا مالزی
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
2 ماهه توریستی 130 دلار 7 روز کاری صل پاسپورت+دو قطعه عکس 4×3+تمکن مالی 10 میلیون