ویزا هند
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
1 ماهه توریستی عادی 375000 تومان 7 روز کاری اصل پاسپوت+2قطعه عکس 5×5جدید+کپی صفحه اول و دوم شناسنامه +دوبرگ کپی از صفحه اول پاسپورت+امضا مسافر در پاسپورت الزامی است++تکمیل فرم مشخصات فردی