ویزا چین
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
1 ماهه گروهی توریستی عادی 105 دلار 7 روز کاری پاسپورت+2قطعه عکس 4*6 رنگی زمینه سفید+گواهی تمکن
مالی به لاتین 35 میلیون تومان + بیمه مسافرتی
داشتن 2 صفحه خالی الزامی می باشد.
1ماهه گروهی توریستی فوری 135 دلار 5 روز کاری
1 ماهه انفرادي عادی 109 دلار 7 روز کاری
1 ماهه انفرادي فوری 142 دلار 5 روز کاری داشتن 5 فقره ویزا انفرادي الزامی میباشد داشتن 8 فقره ویزا انفرادي الزامی میباشد و تمکن مالی + بیمه مسافرتی
3 ماهه تجاري (دبل) 405 دلار 10 روز کاری
6 ماهه تجاري (مولتی پل) 545 دلار 10 روز کاری
1 ساله تجاري (مولتی پل) 730 دلار 10 روز کاری
1 ماهه تجاری 205 دلار 10 روز کاری